Strategi for Vadehavet

Strategi for Vadehavet som Verdensarv           2016-2020

Strategi for Vadehavet som Verdensarv 2016-2020

”Strategi for Vadehavet som Verdensarv 2016 - 2020” er udarbejdet på initiativ af de fire Vadehavskommuner (Fanø, Esbjerg, Varde og Tønder), Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen/SVANA Vadehavet og Sydvestjysk Udviklingsforum. Strategien er et direkte resultat af, at de fire initiativtagere har fået politisk mandat til at tage ansvar og initiativ i forhold til at:

• Forankre verdensarven lokalt og skabe ejerskab til UNESCOs udpegning

• Formidle potentialet i verdensarven

• Sikre en bæredygtig udvikling og høj kvalitet

• Forbinde det lokale samarbejde med samarbejdet mellem Tyskland, Holland og Danmark

• Bidrage til udviklingen af den fælles Trilaterale Verdensarvsstrategi

• Sikre indsigt i nye målgrupper

Der er igennem flere år, fra flere sider, blevet arbejdet tæt og bredt sammen omkring Vadehavet og Verdensarven – lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. ”Strategi for Vadehavet som Verdensarv 2016-2020” er derfor ikke et udtryk for, at de involverede interessenter starter forfra. Strategien er tværtimod et resultat af, at interessenterne i Vadehavet i endnu højere grad end hidtil ønsker at samarbejde om Vadehavet som Verdensarv.