Vadehavsforum

Vadehavsforum – The Trilateral Wadden Sea Forum (WSF)

Vadehavsforum – The Trilateral Wadden Sea Forum (WSF)

Vadehavsforum består af repræsentanter fra lokale og regionale myndigheder, landbrugssektoren, energisektoren, fiskeriet, turisterhvervet, industri, havne samt naturbeskyttelsesorganisationer fra Vadehavsregionen i Danmark, Tyskland og Nederlandene.

Vadehavsforum blev etableret, som følge af en beslutning taget på den 9. Regeringskonference, som blev afholdt i Esbjerg i 2001.

Den væsentligste baggrund for at nedsætte et forum, var lokalbefolkningens ønske om at blive mere aktivt involveret i de aktiviteter, der gennemføres af Det Trilaterale Vadehavssamarbejde.

Vadehavsforum har bl.a. til formål at bidrage til en bæredygtig udvikling af Vadehavsregionen. Det skal ske med afsæt i at integrere specifikke tværsektorielle og grænseoverskridende strategier, teknikker og aktiviteter, som er miljøvenlige, økonomisk bæredygtige og sociale.

Vadehavsforum arbejder med områder som:

Kystforvaltning
Maritim fysisk planlægning
Klimaforandringer og klimatilpasning
Gåseforvaltning
Socioøkonomisk udvikling
Søfartssikkerhed og forurening
GreenPort (Grøn Havn) konceptet

Isen brydes

Isen brydesVadehavsforum fik ved etableringen, efter konferencen i 2001, i opdrag at komme med forslag til bæredygtig udvikling for en række sektorer i Vadehavsområdet. Resultatet af dette arbejde blev til strategiplanen: