Trilaterale regeringskonferencer

Trilaterale Regeringskonferencer

Trilaterale Regeringskonferencer

Siden 1978 har Danmark, Holland og Tyskland samarbejdet om at beskytte Vadehavet, og hvert fjerde år afholdes en Vadehavskonference på ministerielt niveau mellem de tre lande.

Den seneste konference fandt sted i Leeuwarden  i Holland fra 18. maj 2018.
Man vedtog på denne konference Leeuwarden-deklarationen.

 

Tidligere Regeringskonferencer

1978 - første Regeringskonference, Haag.

Beslutning om at styrke samarbejdet vedrørende beskyttelsen af Vadehavet.

 

1980 - anden Regeringskonference, Bonn

Aftale om koordinering af videnskabelige gennem afholdelse af symposier i tilknytning til regeringskonferencerne med det formål at udveksle relevante videnskabelige resultater og formulere anbefalinger til politikere. Symposierne spiller en afgørende rolle i udarbejdelsen af de trilaterale politikker.

 

1982 - tredje Regeringskonference, København

Vedtagelse af Fælles Vadehavsdeklaration. Erklæring om, at koordinere aktiviteter og implementere en række internationale lovbestemte instrumenter inden for naturbeskyttelse - herunder Ramsar Konventionen og EF`s Fuglebeskyttelsesdirektiv med den målsætning, at opnå en omfattende beskyttelse af Vadehavsregionen som helhed.

 

1985 - fjerde Regeringskonference, Haag

Beslutning om at etablere et Fælles Vadehavssekretariat. Sekretariatet blev operationelt med ansættelsen af danskeren Jens Enemark som leder i november 1987.

 

1988 - femte Regeringskonference, Bonn

Indgåelse af aftale om forvaltning og beskyttelse af sælbestandene i Vadehavet.

 

1991 - sjette Regeringskonference, Esbjerg

Vedtagelse af de overordnede Retningslinjer, fælles forvaltningspricipper og målsætninger for benyttelse af Vadehavet. 

 

1994 - syvende Regeringskonference, Leeuwarden

Vedtagelse af en fælles afgrænsning og fælles økologiske mål for samarbejdsområdet.

 

1997 - ottende Regeringskonference, Stade

Vedtagelse af den Trilaterale Vadehavsplan og det fælles overvågningsprogram (TMAP).

 

2001 - niende Regeringskonference, Esbjerg

Oprettelse af Vadehavsforum, ansøgning til International Maritim Organisation (IMO) om udpegning af Vadehavet til Særligt Følsomt Havområde (PSSA-godkendt i okt. 2002), ny sær-forvaltningsplan, afgrænsning for det Trilaterale Samarbejdsområde og det Trilaterale Beskyttelsesområde for Vadehavet.

 

2005 - tiende Regeringskonference, Schiermonnikoog

Harmonisering af EU miljødirektiver i de tre lande, videreførelse af Vadehavsforum, ekstern evaluering af det Trilaterale Vadehavssamarbejde.

 

2008 - Fælles hensigtserklæring fra de tre landes regeringer om fortsættelse af Samarbejdet og revision af eksisterende samarbejdsgrundlag (Vadehavserklæringen)

 

2010- ellevte Regeringskonference, Sild

Revideret Vadehavsplan, Fælleserklæring 2010 om beskyttelse af Vadehavet, ny organisationsstruktur.

 

2014 - tolvte Regeringskonference, Tønder

Fælles strategi for bæredygtig turisme i destination Verdensarv Vadehavet.  Vision om trækfugleruter. Trilateral klimatilpasningsstrategi.

 

2018 - trettende Regeringskonference, Leeuwarden

Fælles trilateral Strategi for Verdensarv Vadehavet undervisning og formidling. Trilateral Swimway Vision for Vadehavet. Forberedelse af en samlet forvaltningsplan for Verdensarv Vadehavet.