Internationalt

Det trilaterale samarbejde

Det trilaterale samarbejde

Allerede i begyndelsen af 1970`erne konkluderede eksperter, at Vadehavets økosystem ikke kan inddeles ved hjælp af de nationale grænser.  Vadehavet er set fra et økologisk synspunkt ét system, og man opfordrede derfor politikere fra de tre vadehavslande, Danmark Tyskland og Holland, til at samarbejde om beskyttelsen og bevarelsen af området.

Den første regeringskonference om Vadehavet blev afholdt i Nederlandene i 1978 og blev en officiel start på Det Trilaterale Vadehavssamarbejde.

Man har vedtaget en fælles forvaltningsplan for Vadehavet, Vadehavsplanen.
Derudover har man underskrevet en erklæring for det fælles arbejde med vadehavet.
Der er desuden etableret et fællessekretariat for det trilaterale samarbejde, som ligger i Wilhelmshaven i Tyskland.  

Samarbejdet er med tiden blevet væsentligt udbygget, og såvel lokale og regionale myndigheder som NGOer er nu inddraget i samarbejdet gennem en række samarbejdsfora og arbejdsgrupper.

Siden sommeren 2014 har hele Vadehavet, fra den Helder i Holland til Ho Bugt i Danmark, været udpeget af UNESCO som Verdensarv.