Vadehavssekretariatet

Vadehavssekretariatet

Sekretariatet er en lille enhed, der blev etableret i 2007 i forbindelse med kommunalreformen.

Vi har til formål at varetage Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde kommuners interesser i forhold til forvaltningen af Vadehavet på en lang række områder og i samarbejde med mange andre instanser.

Sekretariatet refererer til en teknisk styregruppe bestående af kommunale ledere fra Teknik & Miljø-området i de fire kommuner. I forhold til sekretariatsbetjeningen af Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet er der også tilknyttet en politisk styregruppe med en politisk valgt repræsentant fra hver af de 4 Vadehavskommuner.

Blandt kernefunktionerne indenfor den danske del af Vadehavet er: 

  • Betjening af Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet
  • Varetagelse af kommunale interesser i forbindelse med arbejdet med den danske del af Vadehavet som UNESCO Verdensarv
  • Deltagelse i projektudvikling med relation til Vadehavet og Verdensarven
  • Koordinerende og igangsættende funktion for opgaver indenfor teknik- og miljøområdet i forhold til kommunernes opgavevaretagelse for Vadehavsområdet

 

Den danske del af Vadehavet udgør ca. 10% af det samlede Vadehavsområde, der strækker sig fra Ho Bugt i nord til Den Helder i Nederlandene i syd. Der er således også et omfattende trilateralt samarbejde med partnere i Tyskland og Nederlandene, og sekretariatet er repræsentant for kommunerne i Vadehavsforum.