Nationalparken

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet er med et areal på 1.459 km2, hvoraf ca. 300 km2 er landområde, Danmarks største Nationalpark. Den strækker sig over fire kommuner: Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde, fra den dansk-tyske grænse i syd til Blåvandhuk i nord.

Nationalparken blev indviet den 16. oktober 2010. Forud for indvielsen var flere år gået med indledende forberedelser, debat mv.

Link til Nationalpark Vadehavet