Kulturregion Vadehavet

Kulturaftalen og Kulturregion Vadehavet

Kulturaftalen og Kulturregion Vadehavet

Kulturaftalen er en udviklingsaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Vadehavet. Kulturregionen består af de fire vadehavskommuner: Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde.

Aftalen fokuserer på den betydning de særlige kultur- og naturhistoriske værdier, som findes i Vadehavsregionen, har for bevidstheden om den fælles identitet som giver en sammenhængende oplevelse af Vadehavsregionen.

Vadehavsregionens kulturelle rødder går langt tilbage i tiden.

Placeringen ved Vadehavet/Nordsøen har haft stor betydning for den historiske og den kulturelle udvikling i området. Regionen har på flere måder spillet en væsentlig rolle i Danmarks historie.

Vadehavet er udpeget af Unesco som verdensarv og udgør sammen med marsken et helt unikt naturområde af såvel national som international betydning.

I Kulturaftale Vadehavet 2015 - 2018 er ambitionerne for den nye kulturaftale store. Og med afsæt i erfaringer og resultater fra den forudgående aftale, er der lagt op til endnu et spændende samarbejde mellem kulturinstitutioner, lokale kulturaktører, kommuner og stat.