En nationalpark bliver til

Sådan blev Vadehavet en nationalpark

Sådan blev Vadehavet en nationalpark

I et brev til de berørte amter og kommuner igangsatte den daværende Miljøminister i februar 2004 "Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet".

Brevet angav de overordnede rammer for gennemførelsen af Pilotprojektet. Formålet med Pilotprojektet var at undersøge mulighederne for etableringen af en Nationalpark Vadehavet. Der blev i forbindelse med pilotprojektet nedsat en styregruppe der skulle stå for udarbejdelsen af en vision med plan for afgrænsning og indhold af Nationalpark Vadehavet. Der skulle i forbindelse med Pilotprojektet ske en løbende inddragelse af borgerne. Dette gjorde man blandt andet gennem repræsentation i styregruppen og gennem arbejdet i arbejdsgrupper.

I september 2005 afleverede Styregruppen den afsluttende rapport for Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet. (Rapport)

De fire Vadehavskommuner indstillede i november 2007 til Miljøministeren, Nationalpark Vadehavet som en af Danmarks nye Nationalparker.

 I januar 2008 indgik forligspartierne bag Nationalparkloven en aftale der medførte, at blandt andre Nationalpark Vadehavet blev udpeget til en af de kommende Nationalparker i Danmark.

Der blev i løbet af 2008 gennemført en række offentlige møder om Nationalparken med deltagelse af Miljøministeren. Derudover blev der gennemført en række tematiske workshops, der var åbne for alle, hvor man kunne give sit bud på, hvordan Nationalpark Vadehavet kunne bidrage til en positiv udvikling indenfor de udvalgte emner.

I februar 2009 beder Miljøministeren kommunerne om deres samtykke til at sætte processen med etableringen af Nationalparken i gang.

Et debatoplæg og forslag til bekendtgørelse for Nationalpark Vadehavet kom i offentlig høring der blev arrangeret offentlige møder i de fire Vadehavskommuner.

Bekendtgørelsen om Nationalpark Vadehavet trådte i kraft den 16. oktober 2010, samme dag som Nationalpark Vadehavet officielt blev indviet.