Dansk Vadehav

Vadehavet

Vadehavet

Vadehavet er et enestående og mangfoldigt naturområde. Det er et af de vigtigste vådområder i verden, det er verdens største sammenhængende dynamiske tidevandssystem og udgør et kæmpe spisekammer for blandt andet millioner af fugle som på deres trækruter holder stop i vadehavet.

To gange i døgnet skifter tidevandet og der, hvor der før var hav viser den tørlagte havbund sine vidtstrakte vadeflader. Det er levested for et mangfoldigt dyre- og planteliv, mange tilpasset præcis det der kræves for at leve i vadehavet.

Livet ved vadehavet har altid været påvirket havets nærvær og af det skiftende tidevand og man har indrettet livet efter dette, derfor har mennesket gennem hundredvis af år blandt andet bygget diger for at beskytte det lavtliggende land mod havets kræfter.